Om projektet

Bakgrund

Vi i Ensamkommandes förbund är idag oroade över att vi ser att ekonomisk utsatthet och skuldproblematik blir allt vanligare bland de unga vi möter.

Vi ser i vår verksamhet dagligen hur medlemmar och besökare är lurade in i pyramidspel, bedrägerier eller till att ta dyra lån som inte sällan slutar i ett ärende hos Kronofogden. Denna utveckling såg vi började redan innan de ekonomiskt dystra tiderna vi nu går in i med stigande priser och arbetslöshet. Andra hamnar i svårigheter då de tecknat abonnemang eller avtal det inte  förstått. Parallellt med detta är kunskaperna i privatekonomi: i hur lån, räntor, avgifter och avtal fungerar, ganska begränsade och en stor del av informationen hämtas in genom sociala medier. Ensamkommande unga har dessutom få vuxna i sin närheten som de kan rådfråga, be att förklara eller få ett varnande finger ifrån. Vi känner som vanligt att vi därför måste göra vad vi kan, för att stötta de unga vi möter.   

Med projektet The Cash Course vill vi öka kunskaperna i privatekonomi bland utrikes födda unga vuxna mellan 15 och 25 år. På detta vis vill motverka utsatthet, fattigdom och segregation och samtidigt verka för en ökad jämställdhet, bättre hälsa och trygghet bland unga. Vi hoppas också att som en följd motverka ytterligare utsatthet som ekonomiska svårigheter kan leda till såsom hemlöshet, exploatering eller kriminalitet. Detta är så klart en tuff uppgift och många av våra medlemmar lever redan med mycket begränsade resurser. Allt fler asylsökande nekas idag också arbetstillstånd och därför måste klara sig på Migrationsverkets försörjningsstöd, ett stöd som inte höjts sen 1994.

Metoder

De fyra spåren
I The Cash course ska vi utveckla och hålla workshops för målgruppen, bjuda in experter, erbjuda  rådgivning och ta fram ett nytt pedagogiskt & flerspråkigt metodmaterial som kompletterar de som idag redan finns i ämnet. Detta är projektets fyra spår.

Allt metodmaterial ska tas fram tillsammans med  målgruppen och i samverkan med experter inom de teman som berörs. Materialet ska sedan spridas i hela Sverige genom både fysiska och digitala satsningar, samt vara tillgängligt och kostnadsfritt på denna projekthemsida som vidare rymmer länkar och annan viktig information.

Samverkan
I projektet vill vi självklart också utveckla och skapa nya spännande och konstruktiva samarbeten.

Idag har vi i Ensamkommandes förbund redan många jättefina samarbeten med många bra aktörer men inom ämnet ekonomi finns det fortfarande väldigt mycket möjligheter. Det finns så många aktörer som jobbar för att lyfta kunskaperna i Sverige om privatekonomi som vi verkligen hoppas på kunna träffa, prata med och börja samverka med! Representerar du en aktör som tycker projektet låter intressant, tveka inte att kontakta oss!

Läs mer om

Ensamkommandes förbunds andra projekt!

Translate »
Rulla till toppen